Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zabezpieczenie toku postępowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zabezpieczenie toku postępowania
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 14 maja 2003r., sygn. AKz 398-399/03
Treść:
Areszt tymczasowy, podobnie jak inne środki zapobiegawcze służy wyłącznie zabezpieczeniu toczącego się postępowania i to organ procesowy, do którego dyspozycji dany oskarżony pozostaje, mając w polu widzenia dowody w sprawie zgromadzone, stan zaawansowania procesu i sylwetki oskarżonych, władny jest oceniać, jaki środek zapobiegawczy dalszy tok postępowania skutecznie zabezpieczy
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: