Dowody/ zasada swobodnej oceny/ zakaz prymatu źródeł dowodowych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zasada swobodnej oceny/ zakaz prymatu źródeł dowodowych
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 4 grudnia 2002r., sygn. AKa 321/02
Treść:
Obowiązująca procedura nie przewiduje wartościowania dowodów, ich hierarchii ani dawania prymatu dowodom korzystnym dla oskarżonego nad dowodami przemawiającymi na jego niekorzyść, ani tez preferowania dowodów ze śledztwa nad dowodami z rozprawy. Wybór dowodów wiarygodnych jest rzeczą sądu w ramach ich wszechstronnej oceny.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: