Formy przestępstwa/ zasady odpowiedzialności/ usiłowanie a przygotowanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ zasady odpowiedzialności/ usiłowanie a przygotowanie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 marca 2006r., sygn. IV KK 415/05
Treść:
Prawo karne nie uzależnia zaistnienia usiłowania od "początku wykonania", co oznacza początek realizacji znamion przestępstwa rodzajowego. Wystarczy, że sprawca wykonał pewne czynności, które bezpośrednio zmierzały do dokonania, choćby nie było to jeszcze realizowanie znamion czynu zabronionego przewidzianego w części szczególnej. Jeżeli w "pochodzie przestępstwa" czyn wykracza poza granice przygotowania wyznaczone treścią art. 16 KK, to stanowi on co najmniej usiłowanie popełnienia tego przestępstwa, bowiem pomiędzy przygotowaniem a usiłowaniem nie istnieje "pole niczyje".
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: