Tymczasowe aresztowanie/ obowiązek natychmiastowego zwolnienia oskarżonego/ uchylenie postanowienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ obowiązek natychmiastowego zwolnienia oskarżonego/ uchylenie postanowienia
Wyrok:
Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 24 listopada 2010 r.; sygn. I KZP 20/10
Treść:
Uchylenie – w trybie kontroli instancyjnej – postanowienia o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, niezależnie od tego, jakiej treści orzeczenie następcze wydano, rodzi obowiązek natychmiastowego zwolnienia oskarżonego, jeżeli upłynął termin, na który uprzednio zastosowano lub przedłużono stosowanie tego środka, a oskarżony nie podlega pozbawieniu wolności w innej sprawie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 11/2010 [poz. 94]

Zobacz również: