Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ przeniesienie własności lub posiadania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ przeniesienie własności lub posiadania
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. II AKa 122/09.
Treść:
Na gruncie art. 56 ust. 1–3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzeniem do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej będzie każda czynność polegająca na przeniesieniu własności lub posiadania takich środków, substancji lub słomy makowej, w wyniku której ich odbiorca uzyska do nich dostęp, a zatem będzie mógł z nich swobodnie korzystać. Bez tego elementu osoba dysponująca środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub słomą makową, która chwilowo składa je u innej osoby (oddaje w dzierżenie), aby następnie przekazać je dalej niekonsumentowi, wypełnia znamię uczestnika w obrocie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2010, poz. 15

Zobacz również: