Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ przygotowanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ wprowadzanie do obrotu/ przygotowanie
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2010 r., sygn. II AKa 125/10
Treść:
Zachowanie polegające na udzieleniu „w celu spróbowania i oceny jakości” środka odurzającego, dokonane dla zachęcenia przyszłego nabywcy, stanowi czynność przygotowawczą, poprzedzającą wprowadzenie do obrotu lub branie udziału w obrocie środkami odurzającymi. W tym wypadku działanie sprawcy ma na celu stworzenie warunków (przekonanie nabywcy co do pożądanej jakości oferowanej substancji) niezbędnych do sprzedania narkotyku nabywcy. Nie chodzi tu zatem o „udzielanie”, o jakim mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a o „przygotowanie”, o jakim stanowi przepis art. 57 ust. 2 wymienionej ustawy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2010, poz. 16

Zobacz również: