Tymczasowe aresztowanie/ obliczanie okresu/ upływ terminu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ obliczanie okresu/ upływ terminu
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. II AKp 144/09
Treść:
Okresy tymczasowego aresztowania przed skierowaniem sprawy do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających w trybie art. 324 § 1 k.p.k. i na etapie postępowania sądowego oraz po przekazaniu sprawy prokuratorowi do dalszego prowadzenia na podstawie art. 324 § 2 k.p.k. podlegają sumowaniu. Brak jest podstaw prawnych i przesłanek pozwalających na przyjęcie, że okres, kiedy sprawa zawisła w Sądzie rozpatrującym wniosek prokuratora o umorzenie postępowania przygotowawczego i zastosowanie środka zabezpieczającego, nie wlicza się do terminu okresu stosowania tymczasowego aresztowania, o jakim mowa w przepisie art. 263 § 2 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2010, poz. 26

Zobacz również: