Formy przestępstwa/ usiłowanie/ zasady wymiaru kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ usiłowanie/ zasady wymiaru kary
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 16 listopada 2005r., sygn. II AKa 183/05
Treść:
Kara za usiłowanie powinna być w zasadzie niższa od kary wymierzonej za dokonanie takiego samego czynu, bo szkoda spowodowana czynem dokonanym nie występuje przy usiłowaniu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: