Zażalenie/ gravamen/ uprawnienie do zaskarżenia orzeczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zażalenie/ gravamen/ uprawnienie do zaskarżenia orzeczenia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 sierpnia 2010 r.; I KZP 13/10
Treść:
Dokonanie oceny, czy podmiot będący autorem zażalenia ma interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia, wymaga uwzględnienia kryteriów obiektywnych, a nie subiektywnych. Kwestia gravamen może być badana jedynie w takim zakresie, w jakim autor zażalenia jest uprawniony do zaskarżenia orzeczenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 9/2010 [poz. 79]

Zobacz również: