Formy przestępstwa/ przestępstwo skarbowe/ narażenie na uszczuplenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ przestępstwo skarbowe/ narażenie na uszczuplenie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 października 2009 roku; sygn. IV KK 111/09
Treść:
1. Stadium dokonania przestępstwa oszustwa podatkowego (art. 56 § 1 k.k.s.) następuje już z zaistnieniem narażenia na uszczuplenie należności podatkowej, nie oznacza to jednak, że stwierdzenie dalej idącego skutku zachowania sprawcy, w postaci spowodowania uszczuplenia takiej należności, zwalnia sprawcę od odpowiedzialności karno-skarbowej. 2. Z punktu widzenia prawidłowego stosowania przepisu art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., przy orzekaniu sąd korzysta z pewnej swobody w redagowaniu opisu przestępstwa, pozwalającej na zastąpienie słów ustawy określających znamię przestępstwa ustaleniami faktycznymi, które swą treścią adekwatnie wypełniają znaczenie tego znamienia.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XX • Marzec 2010 • Nr 3 [poz. 30]

Zobacz również: