Dowody/ odmowa wyjaśnień/ prawo do obrony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ odmowa wyjaśnień/ prawo do obrony
Wyrok:

Wyrok SA Katowice z dnia 26 marca 2009 roku; sygn. II AKa 50/09

Treść:

Z faktu odmowy składania wyjaśnień przez oskarżoną w postępowaniu przygotowawczym nie można wywodzić żadnych negatywnych dla oskarżonej wniosków, ponieważ oskarżona skorzystała z zagwarantowanego jej ustawą, przewidzianego w art. 175 § 1 k.p.k., prawa do milczenia we własnej sprawie, co mogła uczynić bez podania jakiegokolwiek powodu takiego stanowiska procesowego i co nie może rodzić dla niej żadnych negatywnych konsekwencji procesowych.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 76]

Zobacz również: