Narkotyki/ warunki odpowiedzialności/ lufka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ warunki odpowiedzialności/ lufka
Wyrok:

Wyrok SA w Katowicach z dnia 23 grudnia 2008 roku; sygn. II AKa 380/08

Treść:

O posiadaniu narkotyku można mówić tylko wtedy, gdy sprawca dysponuje, co najmniej jedną działką narkotyku. Tak więc bez wątpienia kryterium tego nie spełnia osad marihuany na szklanej lufce.

Żródło:

Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach i sądów okręgowych 1/2009

Zobacz również: