Wyrokowanie/ opis czynu/ jednoznaczność i czytelność

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wyrokowanie/ opis czynu/ jednoznaczność i czytelność
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 lutego 2006r., sygn. III KK 164/05
Treść:
Każdy wyrok powinien spełniać postulat jasności, jednoznaczności i czytelności nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się stosowaniem prawa sądowego, takiej znajomości przedmiotu nieposiadających. Treść orzeczenia musi więc być jasna i oczywista, a wymóg ten zrealizowany jest wówczas, gdy określenie zarzucanego, a następnie przypisanego oskarżonemu przestępstwa, zawiera właśnie niezbędny z punktu widzenia ustawowych znamion przestępstwa opis czynu. W opisie tym musza wiec znaleźć się […] wszystkie ustawowe znamiona czynu określonego w przepisie ustawy karnej, które przyjęte zostały za podstawę skazania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: