Wyrok bez rozprawy/ uzgodnienie kary/ zakres kontroli sądowej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy/ uzgodnienie kary/ zakres kontroli sądowej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 lutego 2006r., sygn. II KK 154/05
Treść:
Istota stosowania instytucji określonej w art. 387 k.p.k. prowadza się do oceny przez sąd, czy istnieją warunki do zrezygnowania z prowadzenia postępowania na zasadach ogólnych, a jedną z przesłanej tej oceny jest stwierdzenie, ze proponowany i następnie uzgodniony wymiar kary oraz inne składniki w mającym zapaść wyroku skazującym, sa trafne. Każde odstępstwo od poczynionych uzgodnień bez wiedzy i zgody stron stanowi rażące naruszenie art. 387 § 2 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: