Tymczasowe aresztowanie/ celowość stosowania/ Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ celowość stosowania/ Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2008r.; sygn. II AKz 677/08
Treść:
Wniosek o dobrowolne poddanie się karze nie może automatycznie przemawiać za bezcelowością dalszego stosowania tymczasowego aresztowania.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 4/08

Zobacz również: