Narkotyki/ przedmiot obrotu/ „czysta substancja narkotykowa”

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ przedmiot obrotu/ „czysta substancja narkotykowa”
Wyrok:
Wyrok SA Lublin z dnia 28 kwietnia 2009 roku; sygn. II AKa 69/09
Treść:
Jest faktem powszechnie znanym, że narkotyki mogą przedstawiać różną jakość i to z różnych powodów, co nie oznacza, iż przedmiotem obrotu jest tylko czysta substancja narkotykowa. Prezentowanie poglądu o konieczności oddzielenia (w zależności od procentowej jakości narkotyku) innych substancji, a tym samym łagodzenie kary jest zabiegiem błędnym.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Lipiec-Sierpień 2009 • Nr 7-8 [poz. 109]

Zobacz również: