Narkotyki/ warunki odpowiedzialności/ minimalna ilość

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ warunki odpowiedzialności/ minimalna ilość
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 roku, sygn. IV KK 418/08
Treść:
Środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) muszą spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe, pozwalające na co najmniej jednorazowe użycie w celu osiągnięcia efektu odurzenia lub innego, charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Lipiec-Sierpień 2009 • Nr 7-8 [poz. 16]

Zobacz również: