Akt oskarżenia/ braki aktu oskarżenia/ konwalidacja

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ braki aktu oskarżenia/ konwalidacja
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2009 roku; sygn. II AKz 553/09
Treść:
Zgodnie z przepisem art. 332 § 1 pkt 2 kpk, akt oskarżenia powinien zawierać m.in. dokładne określenie skutków zarzucanego oskarżonemu czynu, a zwłaszcza wysokość powstałej szkody. O ile zatem możliwe jest, głównie w oparciu o załączone do akt sprawy dokumenty precyzyjne określenie wysokości szkody, to opis konkretnych zarzutów winien być jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, bez potrzeby posiłkowania się formułą „ co najmniej". Brak ten może natomiast być konwalidowany w trybie wynikającym z treści art. 337 § 1 kpk, bez konieczności zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania, bowiem nie stanowi on fundamentalnej przeszkody w merytorycznym jej rozstrzygnięciu.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 3/2009

Zobacz również: