Zasady procesu karnego /in dubio pro reo /zakres zasady

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego /in dubio pro reo /zakres zasady
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku; sygn. II AKa 81/09
Treść:
Wyrażona w art. 5 §2 kpk zasada w żadnej mierze nie nakłada na sąd obowiązku przyjęcia wersji najkorzystniejszej dla oskarżonego, lecz zakaz czynienia niekorzystnych domniemań w sytuacji, gdy stan dowodów nie pozwala na ustalenie faktów.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 3/2009

Zobacz również: