Dowody/ świadek koronny/ ocena wiarygodności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Dowody/ świadek koronny/ ocena wiarygodności
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku, sygn. II AKa 405/08
Treść:
Instytucja świadka koronnego wprowadzona do polskiej procedury karnej ustawą z dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym, z istoty rzeczy ma zastosowanie wobec osoby, która jest podejrzana w toczącym się przeciwko niej postępowaniu karnym i która była członkiem związku lub zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, a więc współuczestnikiem przestępstw, do których odnoszą się zeznania. Wszelkie zatem zarzuty dotyczące jego uprzedniej działalności przestępczej, przynależności do związku czy też chęci uniknięcia odpowiedzialności karnej nie mogą stanowić wystarczającego argumentu do kwestionowania instytucji świadka koronnego i podważania wiarygodności jego zeznań.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 3/2009

Zobacz również: