Narkotyki/ dysponowanie środkiem odurzającym/ zażywanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ dysponowanie środkiem odurzającym/ zażywanie
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 roku; sygn. II KK 197/08
Treść:
Dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową związane z ich zażywaniem albo z zamiarem niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nimi, nie jest ich posiadaniem w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: