Formy przestępstwa/ pomocnictwo/ przesłanki odpowiedzialności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ pomocnictwo/ przesłanki odpowiedzialności
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. II AKa 347/06
Treść:
1. Zamiar pomocnika należy pojmować w zgodzie z ogólnym pojęciem zamiaru (umyślności), które określa przepis art. 9 § 1 k.k., wobec powyższego należy przyjąć, iż: 1) pomocnictwo jest zawsze umyślne, (choć realnie - nie normatywnie - możliwe jest pomaganie nieumyślne), 2) zamiar pomocnika obejmuje dokonanie czynu zabronionego innej osoby, do którego pomoc jest udzielana, 3) można pomagać nie tylko z zamiarem bezpośrednim, ale i ewentualnym. 2. Pomocnik musi mieć, co najmniej, najpóźniej w chwili podejmowania zachowań ułatwiających dokonanie czynu zabronionego, wyobrażenie konkretnego zabronionego czynu, który ma być popełniony lub jest popełniany przez inną osobę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: