Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zakaz prowadzenia pojazdów/ okres

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zakaz prowadzenia pojazdów/ okres
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2005 r.; sygn. IV KK 319/05
Treść:
Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zaliczeniu podlega okres faktycznego zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: