Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zawieszenie w czynnościach/ pracownik samorządowy/ brak wynagrodzenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze / zawieszenie w czynnościach/ pracownik samorządowy/ brak wynagrodzenia
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. I PK 32/05
Treść:
Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie wyboru nie przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (art. 81 § 1 w związku z art. 80 k.p.) za okres odsunięcia od świadczenia pracy, wskutek postanowienia prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych (art. 276 k.p.k.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"