Narkotyki / udzielanie środka odurzającego / wielość czynów zabronionych / zasady odpowiedzialności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki / udzielanie środka odurzającego / wielość czynów zabronionych / zasady odpowiedzialności
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 5 października 2004r., sygn. II AKa 191/04
Treść:
Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej kolejno kilku osobom, nawet w krótkich odstępach czasu i w wyniku realizacji podjętego z góry tego samego zamiaru, stanowi wielość czynów zabronionych, nie zaś jeden czyn charakteryzujący się ciągłością, o jakiej mowa w art. 12 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: