Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ zagrożenie egzystencji

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ zagrożenie egzystencji
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. II AKz 103/08
Treść:
Wyjątkowo ciężkie skutki dla rodziny to z reguły sytuacja zagrażająca egzystencji tych osób, a nie inne mniej doniosłe trudności emocjonalne czy bytowe.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 101]

Zobacz również: