Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ wyjątkowo ciężkie skutki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ wyjątkowo ciężkie skutki
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowice z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. II AKz 33/08
Treść:
Naturalne jest, iż tymczasowe aresztowanie łączy się z dolegliwością dla osoby, wobec której jest stosowane, a także jej bliskich, często pogarszając ich sytuację materialną. Powyższe nie może być jednak uznane jako stanowiące „wyjątkowo ciężkie skutki" dla podejrzanego lub jego bliskich, dopóki nie zagraża to ich egzystencji.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 100]

Zobacz również: