Zasady procesu karnego/ rola obrońcy/ rozstrzyganie wątpliwości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego/ rola obrońcy/ rozstrzyganie wątpliwości
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 2007 r., sygn. II AKa 84/07
Treść:
Rolą obrony jest szerzenie wątpliwości mających skutkować wnikliwszą analizę materiału dowodowego i doprowadzenie do jak najpełniejszego wyeliminowania występujących w nim niezgodności. W razie braku możliwości ich usunięcia, zgodnie z zasadą in dubio pro reo oraz domniemaniem niewinności oskarżonego, wynikiem działania obrony będzie rozstrzygnięcie nieusuniętych sprzeczności na korzyść oskarżonego.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 67]

Zobacz również: