Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ błędna kwalifikacja prawna czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ błędna kwalifikacja prawna czynu
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2008 roku, sygn. II AKz 77/08
Treść:
Wady prawnokarnej oceny czynu oskarżonego, dokonanej przez oskarżyciela, nie mogą być powodem przekazania sprawy (zwrócenia jej) oskarżycielowi. W razie potrzeby dokonania zmiany proponowanej kwalifikacji sąd ma możliwości wyrażone w art. 399 k.p.k.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 51]

Zobacz również: