Zasady procesu karnego/ Zasada bezstronności / wyłączenie sędziego / ponowne orzekanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego/ Zasada bezstronności / wyłączenie sędziego / ponowne orzekanie
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 września 2004r., sygn. II AKa 292/04
Treść:
Sędzia powinien być wyłączony z mocy prawa od udziału w sprawie ponownie rozpoznawanej przed sądem pierwszej instancji, gdy uprzednio brał udział w wydaniu, w tej samej sprawie, orzeczenia sądu odwoławczego, w następstwie którego doszło do jej ponownego rozpoznania. Co prawda, ustawodawca nie wymienił takiej sytuacji z art. 40 § 1 k.p.k., to jednak wzgląd na zasadę bezstronności sądu skłania do wyrażenia poglądu, że wyłączenie sędziego od orzekania w takiej sprawie winno następować na podstawie tego przepisu, aby uwolnić go od pokusy sugerowania się treścią poprzednio wydanego w instancji odwoławczej orzeczenia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005

Zobacz również: