Formy popełnienia przestępstwa/ pomocnictwo przez zaniechanie/ obiektywne ułatwienie czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy popełnienia przestępstwa/ pomocnictwo przez zaniechanie/ obiektywne ułatwienie czynu
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2007r., sygn. II AKa 58/07
Treść:
W aspekcie prawnej konstrukcji zjawiskowej postaci popełnienia przestępstwa będącej pomocnictwem przez zaniechanie podstawowe znaczenie ma to, że znamię czynnościowe tej postaci pomocnictwa ogranicza się do niepodjęcia (zaniechania) czynności zmierzających do niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego. Istota tej konstrukcji prawnej sprowadza się przede wszystkim do wykazania, że między zaniechaniem osoby, na której ciążył szczególny obowiązek niedopuszczenia do popełnienia czy-nu zabronionego, a zachowaniem bezpośredniego wykonawcy istnieć musi szczególna relacja – więź, przesądzająca, że zaniechanie stanowiło obiektywne ułatwienie popełnienia czynu zabronionego. Pomocnictwo przez zaniechanie nie jest więc „spowodowaniem" skutku przez nieczynienie, lecz polega na stworzeniu okoliczności ułatwiających przestępne działanie innej osoby. W przypadku dokonanego pomocnictwa przez zaniechanie, ocena niepodjęcia nakazanych działań nie odnosi się do wypełnienia znamion czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę, lecz oparta jest na potencjalnym znaczeniu zaniechania pomocnika ocenianym z perspektywy okoliczności wpływających na prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę. Podstawą odpowiedzialności jest tutaj, jak wskazano, obiektywne ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez zaniechanie. Takie ułatwienie innej osobie popełnienia czynu zabronionego nie może być rozumiane jako umożliwienie jego popełnienia, a więc jako warunek konieczny (sine qua non) dokonania czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII, Maj 2008, Nr 5 (209), poz. 77

Zobacz również: