Zabezpieczenie majątkowe/ mienie oskarżonego/ wspólność majątkowa małżeńska

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zabezpieczenie majątkowe/ mienie oskarżonego/ wspólność majątkowa małżeńska
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2008r., sygn. WZ 4/08
Treść:
Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 291 § 1 k.p.k. może być dokonane na mieniu objętym wspólnością majątkową małżonków.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2008, poz. 21

Zobacz również: