Narkotyki / warunkowe zawieszenie kary/ obowiązek poddania się leczeniu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki / warunkowe zawieszenie kary/ obowiązek poddania się leczeniu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005r., sygn. II KK 492/04
Treść:
W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, Sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005

Zobacz również: