Akt oskarżenia/ granice oskarżenia/ niepodlegający zmianie przedmiot procesu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ granice oskarżenia/ niepodlegający zmianie przedmiot procesu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2008 r., IV KK 39/08
Treść:
Granice oskarżenia, które określają niepodlegający zmianie przedmiot procesu, wyznaczają właśnie ramy historycznego zdarzenia opisanego w zarzucie aktu oskarżenia, zaś wyjście poza te granice oznacza w istocie wyjście poza podstawy faktyczne tego zdarzenia a nie poza wskazaną przez oskarżyciela podstawę prawną odpowiedzialności karnej. Trzeba też dodać, że orzekający sąd nie jest również związany opisem poszczególnych elementów zarzuconego czynu, jak choćby określeniem czasu ustalanego zachowania, wielkości wynikłej zeń szkody, czy powstałych skutków, o ile modyfikacje te pozostają w ramach tego samego zdarzenia faktycznego.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 10/2008 poz. 1.2.9.

Zobacz również: