Wyrokowanie /znaczenie uzasadnienia / miernik profesjonalizmu

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wyrokowanie /znaczenie uzasadnienia / miernik profesjonalizmu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 lutego 2005r., sygn. V KK 458/04
Treść:
Sporządzenie uzasadnienia każdego wyroku, a więc i wyroku odwoławczego, nie jest li tylko uzupełnieniem dyspozytywnej części orzeczenia, ale przeciwnie, stanowi doniosłą, merytoryczną czynność etapu wyrokowania, dokumentującą sposób podejścia organu sądzącego do rozpoznawanej sprawy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005

Zobacz również: