Dowody/ wyjaśnienia oskarżonego/ oświadczenie pisemne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ wyjaśnienia oskarżonego/ oświadczenie pisemne
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r., sygn. II AKa 290/07
Treść:
Wykorzystanie przez sąd przeciwko oskarżonemu dowodu w postaci sporządzonego przez niego - jeszcze przed nadaniem mu statusu podejrzanego i uzyskaniem wynikających z tego tytułu gwarancji procesowych - oświadczenia (pisma), stworzonego na potrzeby danego procesu, w którym przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu potem przestępstwa (którego to przyznania nie potwierdził później w żadnym z wyjaśnień złożonych przed właściwymi organami procesowymi) i nadanie tak uzyskanemu dokumentowi rangi rozstrzygającego dowodu w kwestii sprawstwa i winy tego oskarżonego, stanowi naruszenie wynikającego z Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksu postępowania karnego prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 5

Zobacz również: