Apelacja/ brak formalny/ wartość przedmiotu zaskarżenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Apelacja/ brak formalny/ wartość przedmiotu zaskarżenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 27 marca 2008r., sygn. III CZP 7/2008
Treść:
Nieuzupełnienie przez stronę braku formalnego apelacji, polegającego na niewskazaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o naruszenie posiadania, nie uzasadnia odrzucenia apelacji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: