Tymczasowe aresztowanie/ katalog przesłanek/ konwencja

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ katalog przesłanek/ konwencja
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. II AKz 44/07
Treść:
Katalog przesłanek uzasadniających pozbawienie wolności z linii orzecznictwa wydanego na tle art. 5 Konwencji, jak również podstaw stosowania tymczasowego aresztowania określonych w art. 258 k.p.k., jest katalogiem zamkniętym i musi być interpretowany wąsko. Pozbawienie wolności musi być zgodne zarówno z przepisami na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i powołanej wyżej Konwencji.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3

Zobacz również: