Tymczasowe aresztowanie / wniosek o uchylenie /wielokrotnie ponawiane argumenty

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / wniosek o uchylenie /wielokrotnie ponawiane argumenty
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akz 471/04
Treść:
Zgłaszanie tych samych argumentów przeciwko utrzymaniu tymczasowego aresztowania, które zostały już poprzednio ocenione przez Sąd Apelacyjny, zwalnia sąd od powtarzania tej oceny po raz dwunasty; co raz rozstrzygnięto, to nie może być rozstrzygnięte inaczej, póki nie zmienią się przesłanki rozstrzygnięcia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: