Narkotyki/ korzyść majątkowa/ przepadek równowartości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ korzyść majątkowa/ przepadek równowartości
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. II AKa 420/2006

Treść:
Podlegająca przepadkowi równowartość korzyści majątkowej, którą sprawca przestępstwa określonego w przepisie art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii osiągnął z popełnienia przestępstwa w rozumieniu przepisu art. 45 § 1 k.k., to nie osiągnięty przez niego zarobek (zysk) łączący się z pomniejszeniem przysporzenia majątku o koszty jego uzyskania, a ekwiwalent wyrażony pieniężnie, odpowiadający kwocie, rzeczy lub prawu uzyskanych ze zbycia, precyzyjnie określonego w przypisanym mu czynie, środka odurzającego lub psychotropowego.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: