Narkotyki/ udzielenie innej osobie/ korzyść majątkowa lub osobista

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ udzielenie innej osobie/ korzyść majątkowa lub osobista
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2007r., sygn. II AKa 81/07
Treść:
[…] Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, określone w art. 59 ust. 2 można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim, o szczególnym zabarwieniu; motywacją sprawcy jest osiągnięcie korzyści osobistej lub majątkowej. Istotną cechą każdej korzyści jest zdolność do zaspokojenia potrzeb. Rozróżnienie między korzyścią majątkową a osobistą opiera się na kryterium charakteru zaspokojonej potrzeby. Jeżeli jakieś dobro zaspokaja przede wszystkim potrzebę niematerialną, to jest korzyścią osobistą. Przyjęcie przez Sąd Okręgowy, że oskarżony Daniel Ch. działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej, zostało oparte na uznaniu, że oskarżony wspólnie zażywał narkotyki zakupione za pieniądze Bartłomieja W. Zażywanie narkotyków było właśnie przejawem korzyści osobistej. Podobnie byłoby, gdyby w zupełnie już innych realiach sprawy oskarżony spożywał alkohol za pieniądze innej osoby.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: