Formy przestępstwa/ dobrowolne odstąpienie/ rozbój

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ dobrowolne odstąpienie/ rozbój
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2007r., sygn. II AKa 60/0
Treść:
O dobrowolnym odstąpieniu od czynu, wyłączającym karalność usiłowania, można mówić tylko wtedy, gdy sprawca świadomie i dobrowolnie, z własnej woli i inicjatywy, zaniecha dalszych czynności wykonawczych niezbędnych do wypełnienia wszystkich - w konkretnym przypadku z art. 280 § 2 KK - znamion zamierzonego przestępstwa. Odstąpienie musi być oczywiście dobrowolne, a nie wymuszone.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: