Zabezpieczenie majątkowe/ klauzula wykonalności/ właściwość sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zabezpieczenie majątkowe/ klauzula wykonalności/ właściwość sądu
Wyrok:
Zabezpieczenie majątkowe/ klauzula wykonalności/ właściwość sądu

Treść:
Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, wydanego na podstawie art. 293 § 1 KPK, toczy się według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem przepisów art. 776 - 795 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odsyła do nich art. 26 KKW. Właściwym do rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli jest sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (art. 781 § 2 KPC w zw. z art. 26 KKW), a do rozpoznania zażalenia na postanowienie tego sądu - sąd wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia (art. 20 § 2 KKW).

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. BeckZobacz również: