Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ motywy sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ motywy sprawcy
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. II AKa 247/04
Treść:
Przy przestępstwie zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., popełnionym z zamiarem ewentualnym, motywy zachowania sprawcy mają charakter uzupełniający i jedynie wyjaśniają dlaczego podjął on określone działanie przeciwko drugiej osobie, mimo przewidywania możliwości śmierci tej osoby, jako następstwa ubocznego w realizacji innego zamierzonego celu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1 poz. 3

Zobacz również: