Dowody/ zakaz odtworzenia zeznań/ konwersja roli procesowej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zakaz odtworzenia zeznań/ konwersja roli procesowej
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt II AKa 216/06
Treść:
Zakaz "odtworzenia" zeznań określony w art. 186 § 1 in fine k.p.k. dotyczy odtworzenia zeznań jako czynności procesowej. Nie ma natomiast zakazu przeprowadzenia dowodu na okoliczność prywatnych rozmów tej osoby z innymi osobami na temat przebiegu zdarzenia, co do którego toczy się postępowanie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 6

Zobacz również: