Notariusz/ umowa w przedmiocie wynagrodzenia/ negocjacje

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Notariusz/ umowa w przedmiocie wynagrodzenia/ negocjacje
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. I ACa 897/05
Treść:
Jeżeli strona czynności notarialnej nie zawarła z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia, a notariusz nie umożliwił jej negocjowania wysokości wynagrodzenia, ma ona możliwość skutecznego kwestionowania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez notariusza po wykonaniu czynności notarialnej.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4

Zobacz również: