Tymczasowe aresztowanie/ zadośćuczynienie/ właściwość miejscowa sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ zadośćuczynienie/ właściwość miejscowa sądu
Wyrok:
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. II AKo 123/06
Treść:
1. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest sąd okręgowy, w którego okręgu nastąpiło faktyczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego. 2. Dla ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie istotne są granice okręgów sądowych obowiązujące w dacie zgłoszenia wniosku o przyznanie takiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. 3. Dla ustalenia właściwości miejscowej sądu w kwestii
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 1

Zobacz również: