Doręczenia i zawiadomienia / obowiązek stawiennictwa / usprawiedliwienie nieobecności / zaświadczenie o chorobie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia / obowiązek stawiennictwa / usprawiedliwienie nieobecności / zaświadczenie o chorobie
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 czerwca 2004r., sygn. II Aka 177/04
Treść:
Nie można przyjąć, aby przekazane za pośrednictwem funkcjonariuszy konwoju w dniu rozprawy pismo oskarżonego informujące sąd, że jest chory i udaje się do lekarza, usprawiedliwiało jego nieobecność w sposób unormowany w art. 117 § 2 k.p.k. Owo pismo nie stanowi zaświadczenia o chorobie, o którym mowa w przepisie art.117 § 2a k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: