Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zagrożenie surową karą

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / podstawy stosowania / zagrożenie surową karą
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 14grudnia 2004r., sygn. II Akz 424/04
Treść:
Orzecznictwo sądów jest od dawna zgodne, że zagrożenie surową karą rodzi domniemanie, iż oskarżony [podejrzany] może podejmować próby bezprawnych działań mających destabilizować prawidłowy tok postępowania [zob. o tym postanowienie SA w Krakowie, II Akz 120/03, OSNPG 2003, nr 10 poz. 22].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: