Dowody / ciężar przeprowadzenia dowodu / tymczasowe aresztowanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody / ciężar przeprowadzenia dowodu / tymczasowe aresztowanie
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 24 listopada 2004r., sygn. II Aka 422/04
Treść:
W postępowaniu o stosowanie tymczasowego aresztowania [innych środków zapobiegawczych] dowodzenie obciąża tego, kto zgłasza twierdzenie, a nie tego, kto zaprzecza.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: